Публічна оферта

Не забудьте переглянути

ТМ «АВТОПРОМ», сайт https://avtoprom.ua/ (далі – Сайт) надає послуги на умовах, описаних у цьому документі. Угода користувача може бути змінена без попереднього повідомлення. Поточна версія угоди користувача доступна за адресою https://avtoprom.ua/offer/. Моментом укладання цієї угоди вважається момент будь-якої взаємодії користувача з Сайтом. Цим користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї угоди.

 • Сайт надає послуги, що дозволяють користувачам реєструватися та створювати на Сайті облікові записи.
 • Після реєстрації на Сайті користувач отримує доступ до розділу Сайту «Особистий кабінет», в якому він може опублікувати інформацію про компанію, яку він представляє або опублікувати відповідне оголошення про продаж автомобілів та комерційної техніки
 • Публікація оголошень є безкоштовною, додаткові послуги (ТОП) здійснюються за плату, розмір якої встановлюється Адміністрацією Сайту. Інформація про пакети, доступна в розділі «Продати авто»
 • При реєстрації користувач зобов’язаний надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, пропонованих у формі реєстрації та формах у розділі Сайту «Особистий кабінет», та підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
 • У разі надання недостовірної інформації, Адміністрація Сайту має право призупинити або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг.
 • Користувач зобов’язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Сайту з метою, яка може бути кваліфікована як порушення прав третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.
 • Користувач не має права здійснювати дії, що впливають на нормальну роботу Сайту.
 • Адміністрація Сайту не здійснює обов’язкової перевірки інформації, розміщеної користувачами на Сайті.
 • Адміністрація Сайту не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення яких були допущені під час реєстрації або розміщення інформації, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли у зв’язку з цим.
 • Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи їх відтворення та розповсюдження, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
 • Вся розміщена користувачами на Сайті інформація вважається власністю користувачів, які її розмістили доти, доки не буде підстав вважати інакше. Користувачі Сайту не отримують жодних прав на використання інформації, розміщеної іншими користувачами та несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.
 • Усі користувачі (продавці) Сайту зобов’язані сумлінно виконувати свої зобов’язання перед відвідувачами, зокрема користувачі Сайту зобов’язуються:

– виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” – http://zakon4.rada .gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF ;

 • У разі порушення користувачем Сайту вищезазначеного правила сумлінної роботи з відвідувачами, Адміністрація Сайту залишає за собою право обмежити пріоритет показу інформації користувача на Сайті, до моменту усунення користувачем порушень або скасувати реєстрацію користувача та припинити надання послуг, оскільки своїми діями завдає шкоди Сайту та діловій репутації.
 • Послуги на Сайті надаються як є. Адміністрація Сайту не гарантує збереження профілю користувача та розміщеної користувачем на Сайті інформації.
 • Користувачам послуг Адміністрація Сайту гарантує періодичне збереження (резервування) інформації, розміщеної користувачем на Сайті. Адміністрація Сайту вживає всіх зусиль для збереження інформації, розміщеної користувачами, але не гарантує її збереження у разі настання форс-мажорних обставин.
 • Користувачі сайту, які оплатили послуги на Сайті, мають можливість повернути кошти, звернувшись до Адміністрації Сайту (далі по тексту — «Компанія»). Рішення про відмову/повернення сплачених коштів приймається виключно Компанією в односторонньому порядку. Приймаючи рішення, Компанія керується наступними правилами:
 • Вартість оплати сервісів може бути повернута користувачеві тільки до моменту їх фактичного надання;
 • Будь-які кошти, надані Компанією в якості бонусу, не можуть бути перераховані (повернуті) оскільки не є такими, які оплатив користувач.
 • Сума повернення виплачується наступним чином і в таких обсягах:
 • На Особистий рахунок користувача — 100% від суми, яка підлягає поверненню. Ці кошти можна далі використовувати для оплати будь-яких послуг Сайту;
 • З Особистого рахунку на банківські реквізити, зазначені користувачем, у розмірі 100% від суми, з вирахуванням комісії банку або платіжних систем;
 • Повернення можливе лише на ту карту або IBAN, з яких здійснювалась оплата. Щоб повернути оплату на рахунок IBAN або картку, користувачеві або уповноваженій ним особі варто звернутися з письмовою заявою, в якій вказати причину для повернення коштів та банківські реквізити. Якщо при оплаті послуги були використані знижки чи бонуси, то при повернені коштів право на знижку/бонус втрачається і сума повернутих коштів зменшується на суму знижки або бонусу, що вже використані.
 • У разі позитивного рішення про повернення коштів, вони будуть перераховані на зазначені в заяві реквізити, від 3 до 30 календарних днів.
 • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди в порядку, передбаченому цією Угодою та чинним законодавством України.

АВТОПРОМ - це сучасний інтернет автобазар вживаних та нових автомобілів. Тут ви можете придбати та продати авто швидко та зручно!